Skip to main content

Kinderopvang

Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren.
Kinderen kunnen er bovendien hun talenten ontwikkelen.

Ouders kunnen een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst als zij gebruik maken van een kindercentrum of gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Hiervoor moeten kindercentra, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

Mocht je na je zwangerschap weer gaan werken en gebruik willen maken van kinderopvang, dan is het raadzaam je ongeboren baby zo vroeg mogelijk in de zwangerschap in te schrijven bij een kinderopvangorganisatie.

Kinderopvangtoeslag
Als je kind naar de kinderopvang gaat, dan kan je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner allebei werken.
Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar een opleiding volgt of je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet je kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders.
Hoe hoger het inkomen van ouders, hoe lager het percentage is dat de overheid vergoedt in de kosten van kinderopvang.
De hoogte van de toeslag is daarnaast afhankelijk van:
• het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang;
• de prijs van de kinderopvang;
• het aantal uren kinderopvang per kind.

Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag verwijzen wij je naar de website

Landelijk Register Kinderopvang
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.

Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.
Je kunt dit nakijken op deze  website.  

HKZ Keurmerk 
Kinderopvangorganisaties die over een HKZ keurmerk beschikken, hebben ervoor gekozen om ‘kwaliteit’,  speerpunt van hun organisatie te maken.
Ze voldoen vrijwillig aan een groot aantal extra kwaliteitsnormen, omdat ze graag goede kwaliteit willen leveren aan ouders en hun kinderen.
Voor meer informatie omtrent het HKZ keurmerk verwijzen wij u naar deze website. 

Hierna volgen enkele adressen van kinderopvang in de buurt. Wij hebben overigens als praktijk niet getoetst of  zij aan de bovenvermelde criteria voldoen.

Kinderopvang Doomijn
Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. We doen er alles aan om te zorgen dat zij zich bij ons op hun plek voelen en zorgen met liefde voor hen. Maar kinderopvang is in onze ogen meer dan dat. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. Daarmee zijn wij een aanvulling op thuis en vormen wij een waardevolle voorbereiding en aanvulling op het onderwijs. Pedagogische kwaliteit staat bij Doomijn dan ook hoog in het vaandel! Wij stimuleren het spelend ontdekken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Voor meer informatie kijk op de website

Kinderopvang Organisatie Meppel                                                                         

Kinderopvang Organisatie heeft 2 vestigingen in Meppel. Het Kinderkasteel is de vestiging van Kinderopvang Organisatie Meppel (KOO Meppel) die dagopvang biedt aan kinderen van nul tot vier jaar in de wijk Oosterboer.  Zij zorgen voor een veilig, verantwoord en uitdagend alternatief voor de huiselijke omgeving waarin kinderen geprikkeld worden om zich te ontwikkelen. Zij werken met goed opgeleide  leidsters, daarbij is het uitgangspunt wederzijds respect tussen kinderen, leidsters en ouders. 

Sinds augustus 201 vormt KOO Meppel in multifunctioneelcentrum De Plataan (samen met de mgr Niermanschool) een kindcentrum. In de Plataan is ruimte voor 2 dagverblijfgroepn, 2 BSO groepen en een peuterspeelzaal. In De Plataan zijn onder meer Scala Centrum voor de Kunsten, Speel-o-theek de Boemerang en de bibliotheek gevestigd.

Voor meer informatie over beide locaties klik hier

Kinderopvang Partou                                                                                            
Het pedagogisch beleid van Partou is in beweging. We willen aansluiten bij behoeften van kinderen, ouders en de omgeving. Talentontwikkeling van de kinderen vinden we erg belangrijk. We zien onszelf als partner in de opvoeding en betrekken ouders graag bij onze opvang. Opvang moet voelen als een tweede thuis.  Voor meer info klik hier
 
Kinderopvang Allio                                                                                                
 Allio kinderopvang is een plek voor je kind om te spelen, ontdekken, leren  en genieten. Binnen een veilige geborgenheid bieden ze activiteiten en uitdaging, afgestemd op de leeftijd van je kind als voorbereiding of aanvulling op de basisschool.  Voor meer info klik hier
 
Voor nog meer adressen kun je uiteraard googelen of  hier klikken.