Skip to main content

Hielprik

Wat is de hielprik?
 In Nederland worden alle pasgeborenen standaard gescreend op het hebben van een aantal ziekten (tenzij je daar geen toestemming voor geeft).
Deze screening vindt al tientallen jaren plaats door het aanbrengen van een klein krasje in de hiel van de baby en het opvangen van het druppeltje bloed dat daarbij vrij komt.
Daarom is deze screening bekend onder de naam 'Hielprik’.
De hielprik wordt, net als de gehoortest, vroeg na de geboorte afgenomen (tussen 72 en 168 uur na de geboorte).
De uitslag komt uiterlijk drie weken na afname. De hielprik wordt in deze regio afgenomen door de wijkverpleegkundige.

Waarom wordt de hielprik uitgevoerd.
Met een vroege diagnose kan onHielprikherstelbare gezondheidsschade worden voorkomen doordat de behandeling alleen dan tijdig kan starten.
Sinds 2007 is het aantal ziekten waarop gescreend wordt sterk uitgebreid van drie naar achttien.
Hiertoe heeft het ministerie van VWS besloten na advies van de Gezondheidsraad in 2005. Hoewel er maar kleine aantallen zieke kinderen méér via de uitgebreide hielprik kunnen worden opgespoord (men verwacht een toename van ongeveer 90 per jaar), gaat het wel om grote gezondheidswinst, vooral voor de goed behandelbare aandoeningen zoals sikkelcelziekte en MCAD-deficiëntie.
Sommige ziekten zijn niet behandelbaar, maar vroege opsporing is dan toch zinvol, omdat gedeeltelijk herstel of vertraging van de ziekte mogelijk zijn.
De meeste van deze ziektes zijn erfelijk. Ook kan de screening informatie over dragerschap van de ziekte bij de ouders geven.

Het gaat om de volgende ziektes: een aandoening van de schildklier, een aandoening van de bijnier, een bloedziekte (sikkelcelziekte) en een aantal stofwisselingsziekten.
Ze komen gelukkig niet vaak voor.
De aandoeningen zijn niet te genezen, maar wel goed te behandelen. Bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet.

Voorlichting over de screening met de hielprik.
Je kunt bij ons terecht met vragen over de hielprikscreening. Wij zullen je zo goed mogelijk van informatie voorzien. De afspraak is dat dit wordt gedaan tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap, omdat ouders in de eerste dagen na de geboorte van hun kind veelal weinig gelegenheid hebben om die informatie tot zich te nemen.
Voor meer inhoudelijke informatie over de te screenen aandoeningen kun je kijken op www.rivm.nl/hielprik.