Skip to main content

NIPT

De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een test die per 1 april 2017 aan alle zwangeren met een Nederlandse zrogverzekering wordt aangeboden vanaf 11 weken zwangerschap. Met de NIPT kan het DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom) trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). De test kan als 1e screening worden gebruikt, maar ook bestaat de mogelijkheid om de test uit te voeren na een afwijkende combinatietest. De NIPT wordt alleen in onderzoeksverband (wetenschappelijk onderzoek: TRIDENT-2) aangeboden. Dit betekend dat wanneer je kiest voor de NIPT, je ook toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens door de onderzoekers. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

 

Voor de test wordt bloed van de moeder afgenomen. In het bloed van de moeder is DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig. Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek).  Het laboratorium onderzoekt of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Teveel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind. 

 

Voortraject van de NIPT
Om voor de NIPT in aanmerking te komen moet er een termijnecho worden gedaan om vast te stellen hoever je precies zwanger bent. Tussen de echo en de bloedafname voor het onderzoek mag niet meer dan een week tijd zitten. Als je kiest voor de NIPT plannen we de termijnecho rond 10-11 weken zwangerschap zodat je vanaf 11 weken zwangerschap het bloed kunt laten afnemen. 

De uitslag
De uitslag van de NIPT is na 10 werkdagen bekend en kan afwijkend of niet-afwijkend zijn.
LET OP: In de opstartfase (april 2017) kan deze wachttijd oplopen tot 20 werkdagen!

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest (een vlokkentest of vruchtwaterpunctie) niet geadviseerd wordt. 

Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Ongeveer 75 van de 100 vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met Downsyndroom. Voor Edwards- en Patausyndroom geldt dit voor 24 en 23 van de 100 vrouwen. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 

Bij de NIPT kunnen er ook andere chromosoomafwijkingen gevonden worden dan Down, Edwards- en Patausyndroom. Dit kunnen chromosoomafwijkingen zijn van de baby, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam bij de moeder zelf. Dit zijn nevenbevindingen. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen, varierend van heel ernstig tot minder ernstig. Om zekerheid te krijgen is ook in het geval van een nevenbevinding een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. Er bestaat ook een mogelijkheid om deze nevenbevindingen niet te willen weten.

LET OP: In Nederland wordt niet naar geslachtschromosomen gekeken. Het geslacht van de baby is dus geen onderdeel van de uitslag.

Bij ongeveer 2 op de 100 vrouwen lukt de NIPT niet. Dit kan verschillende redenen hebben. 

Het is fijn om je alvast in te lezen over de NIPT indien je overweegt om deze test te laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat je/jullie nog twijfelen. In beide gevallen is het erg de moeite waard om op deze website meer informatie te lezen!

 

Vergoeding
De kosten voor de NIPT bedragen € 175 indien de NIPT als 1e screeningstest wordt gekozen.
De kosten dienen voorafgaand aan de test betaald te zijn, dit kan via NIPTbetalen.nl . Het betaalbewijs dient uitgeprint te worden meegenomen naar de priklocatie evenals het aanvraagformulier dat je van ons ontvangt indien je kiest voor de NIPT.  

Kijk hier voor meer informatie over NIPT