Skip to main content

NIPT

De NIPT (de afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test) is een nieuwe test die per 1 april 2014 als proef in Nederland wordt aangeboden vanaf 10 weken zwangerschap. Met de NIPT kan het DNA van het kind worden onderzocht op trisomie 21 (Downsyndroom) trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom). De test is alleen voor zwangeren die eerder een kind met een chromosoomafwijking (trisimie 21, 18 of 13) kregen en voor zwangeren met een afwijkende combinatietest.

 

Voor de test wordt bloed van de moeder afgenomen. In het bloed van de moeder is DNA (erfelijk materiaal) van het kind aanwezig. Dit DNA is afkomstig van de placenta (moederkoek).  Het laboratorium onderzoekt of er teveel DNA van de chromosomen 21, 18 en 13 aanwezig is. Teveel DNA van deze chromosomen is een sterke aanwijzing voor trisomie 21, 18 of 13 bij het ongeboren kind. 

 

Voortraject van de NIPT
NIPT wordt per 1 april 2014 in Nederland binnen de TRIDENT studie aangeboden aan zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een kind met trisomie 21, 18 of 13 na de combinatietest of vanwege andere medische redenen. Ook vrouwen van 36 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor de TRIDENT studie (en dus de NIPT test) als ze een verhoogde kans hebben op een trisomie na de combinatietest.

Indien je een verhoogde kans hebt op een kind met een trisomie 21, 18 of 13 wordt je verwezen naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in Zwolle. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek met jou en je partner besproken, waaronder de keuze voor NIPT. 

De uitslag
De uitslag van de NIPT is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend en kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig als bevestiging van de NIPT uitslag. 

De meeste uitslagen zijn niet-afwijkend. Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein (kleiner dan 1 op 1000) dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. Als zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een trisomie de NIPT laten doen en de uitslag is niet-afwijkend, is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie niet meer nodig. 

Bij ongeveer 3 op de 100 vrouwen lukt de NIPT niet. Dit kan verschillende redenen hebben. 

 

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2015 valt de NIPT onder de basisverzekering, maar kan wel gevolgen hebben voor je eigen risico. Dit kun je bij je verzekering navragen.

Kijk hier voor meer informatie over NIPT